TSK Personel Kanunu’nda değişiklik: Yapan 4 katını ödeyecek

TSK Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, TBMM Genel Kurulu’nda yapılan görüşmelerin ardından kabul edildi. 57 maddeden oluşan kanun, 28 Haziran 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

SON RÜTBE ESAS ALINACAK

Kanun ile genelkurmay başkanı, kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanları ile general ve amirallerin işlediği isnat edilen askeri suçlarda, soruşturma izni vermeye yetkili merciler ile soruşturma ve kovuşturma makamlarının belirlenmesinde anılan kişilerin suçun işlendiği tarihteki görevleri ve rütbelerin değil, son rütbeleri ve görevleri esas alınacak. Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda kişilerin özel hayatını korunmasını isteyebilme kapsamında güvenlik ve öngörülebilirlik sağlamak amacıyla sakınca bulunan hallerde 24 saat içinde hakim onayına sunulması şartıyla askeri birlik komutanı, askeri kurum amiri, hukuk hizmetleri başkanı veya birim amirinin yazılı emri üzerine tehlikenin veya suçun işlenmesinin önlenmesi amacıyla arama yapılabilecek. Terhislerinin ardından hastaneye sevk işlemleri, bulundukları yerlerdeki veya buralara en yakın askerlik şubeleri tarafından sağlanacak.

BUNU YAPANLAR 4 KATI TAZMİNAT ÖDEYECEK

Yürürlüğe giren kanuna göre, TSK’dan mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan ayrılan veya ilişiği kesilen subay ve astsubayların, ‘TSK’da görev yapamaz şeklinde’ sağlık raporu ve vazife malulü olarak TSK’dan ayrılanların dışında kalanlar, her yıl kuvvet komutanlıkları başta olmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenenlerin kendilerine yapılan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarının iki katını ödeyecekler. Ayrıca kanunla düzenlenen, ‘Disiplinsizliği alışkanlık haline getirme’ fiilini işleyip çıkarılanlar için belirlenen masrafların 4 katını kanuni faiziyle birlikte tazminat ödeyecekler. Yurt dışına öğrenim görme amacıyla giden subay ve astsubaylar için 6 aylık süreyi geçmesi halinde yükümlülükleri 2 katı kadar uzatılacak.

‘UZMAN ERBAŞ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER’

Milli Savunma Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanunu’ndaki değişiklik ile Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunun her türlü ihtiyacı döner sermaye dışında yürütülecek. Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte Uzman Erbaş Kanunu’nda yapılan değişikliklerle, uzman erbaşlar yılık izinleri çizelgedeki şekliyle esas olacak. Ancak kendi isteği dışında, hizmet gereği yıllık planlı izinlerini kısmen veya tamamen kullanmayanlar, izinlerini diğer yıllarda kullanabilecek. Personelin kullanmadığı yıllık izin süresinde görev yaptığı birlik veya karargah amiri, izin erteleme belgesi düzenleyecek. Yıllık izinlerini kendi isteği ile senesi için kullanamayan personelin planlı izinleri, ertesi yıla devredilemeyecek. Ayrıca terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olan, bu örgütlere yardım eden, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanan ya da kullandırarak bu örgütlerin propagandasını yapan personel hakkında Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezasının uygulanabilmesi maksadıyla belirlenen 5 yıl zamanaşımı süresi 20 yıla çıkartıldı.

(HABER MERKEZİ)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir